17:00 - 17:30

Регистрация на гостите и заемане на места в залата

Quick Info

  • 10.01.2019
  • 17:00 - 17:30
  • Понеделник, 25 март 2019

Speakers