17:40 - 18:00

Представяне на изводи и тенденции

  • Методика на проучването “Най-добрите болници” – Д-р Иван Георгиев, IQVIA
  • Представяне на най-важните изводи от проучването – видео

Quick Info

  • 10.01.2019
  • 17:40 - 18:00
  • Понеделник, 25 март 2019

Speakers