14:00 - 14:15

Откриване

  • Кирил Ананиев, министър на здравеопазването на Република България – поканен
  • Свилeна Димитрова, председател на Българската болнична асоциация

Quick Info

  • 10.01.2019
  • 14:00 - 14:15
  • Понеделник, 17 февруари 2020

Speakers