д-р Кети Маналова

Член на УС на СОББ

Завършва медицина в Тракийски университет – Стара Загора през 1990 година, след което придобива специалност “Вътрешни болести” в Медицински университет – София и завършва магистратура по “Здравен мениджмънт” в Медицински университет – Пловдив. Притежава Сертификат от Университет в Джоржтаун – управление на “Болнично здравеопазване”, Сертификат за болнично управление по Българо-швейцарски проект и Сертификат “Ехография коремни органи” – ВМИ София .

Работи 2 години в кабинет по вътрешни болести в Поликлиника-Казанлък, след това 8 години във Функционално отделение и 3 години като Завеждащ Функционално отделение. От 2003 г. до 2008 г. е Зам. управител по Медицинската дейност, а от 2008 г. – Управител на МБАЛ Д-р Христо Стамболски ЕООД.

Д-р Маналова е член на УС на СОББ от 5 години.

Други лектори