проф. д-р Асен Балтов

изпълнителен директор, УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов"

Проф. д-р Асен Балтов, д.м. е изпълнителен директор на УМБАЛСМ “Н. И. Пирогов” от м. Февруари 2017г. Преди това е началник на Първа травматологична клиника на университетската спешна болница. От 1 април 2019 г. е координатор на Експертния съвет по ортопедия и травматология към МЗ. Председателства втори мандат БОТА.

Роден е на 19. 09. 1966 година в гр. София. През 1984 година завършва 22-ро ЕСПУ „Г. С. Раковски”-гр. София. През 1994 г. завършва Медицински университет-гр. София. Две години по-късно започва специализация по ортопедия и травматология към Втора травматологична клиника на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”. Работи в спешната болница до месец декември 2006г. От края на 2006 до февруари 2013 година е ординатор в Катедра “Ортопедична Травматология и Реконструктивна Хирургия” – ВМА.

 През месец Юни 2016 г. продобива степен “професор”.

Специалист в областта на:

– оперативно лечение на фрактури и изкълчвания на крайниците и таза; 

– на лечение на политравма и посттравматични увреждания на крайниците; 

– ендопротезиране на стави на горен крайник – рамо и лакът. 

 

Към момента председателства Българската Ортопедо-Травматологична Асоциация, чийто член е от 1997г.

Членува в  EFORT – от 2003 г. ;   AO Алумни Асоциация България – от 2005 г. ; Международна Кюнчер Асоциация – от 2009 г. ; АО Травма България – от 2010 г. ; АО Травма Европа – от 2011г.

Участвал е в  над 100 международни конгреси и срещи с международно участие. Владее руски, френски и английски.

Други лектори