ст. адв. Енчо Симеонов

Старши адвокат в „Димитров, Петров и Ко.“

Енчо Симеонов е доказан експерт по медицинско право, специализиращ в дела за лекарска небрежност. През последните пет години адв. Симеонов е работил по над 50 съдебни дела, свързани с различни обвинения – от такива за причинени сериозни телесни увреждания до лекарски грешки при раждания и хирургически манипулации. Преобладаващата част от тези случаи са приключени в полза на клиента, благодарение на професионалния подход на експерта към конкретните медицински въпроси, както и по отношение на възникващите в хода на делата процесуални усложнения. Пет от най-големите болници в България и специализирани частни клиники разчитат на неговите съвети, както и много други клиенти от различни икономически сфери.

Други лектори