Красимир Грудев

Председател, УС на НСЧБ

Красимир Грудев е председател на Управителния съвет на НСЧБ, съсобственик на МБАЛ „Тримонциум” ООД

Завършва АЕГ „Г. Кирков“ в Пловдив (1975г.). През 1981г. завършва СУ „Климент Охридски” – специалност „Философия”. Преподавател по философия последователно в ВМИ „И. П. Павлов” – Пловдив (1983 – 1985), СУ „Климент Охридски” (1985 – 1988), ПУ „Паисий Хилендарски” (1988 – 1992).

Учредител и член  на СД (1996 – 2000) на първата лицензирана стокова борса в България –„Пловдивска стокова борса” АД (сега „Национална стокова борса” АД).

Г-н Грудев има повече от 20 години опит в мениджмънта на частното болнично здравеопазване. През 1999 г. става учредител и мажоритарен собственик на едно от първите частни лечебни заведения в Пловдив –  „Медицински център Тримонциум” ООД, осъществяващо болнична дейност в областта на офталмологията, ортопедия и травматология, акушерство и гинекология, хирургия. Учредител и съсобственик е на „МБАЛ Тримонциум” ООД (2008). Председател на УС на Фондация „РАЦИО” от 2003г.

Други лектори