д-р Неделчо Тотев

Председател, УС на СОББ

Д-р Тотев е роден на 28.01-1963 г. в гр.Чирпан. Средното си образование завършва в СПУ „Пейо Крачолов Яворов“ в гр.Чирпан през 1981 година.

Завършва медицина през 1989 г. в ВМИ Стара Загора и от завършването до момента работи в „МБАЛ-Чирпан“ ЕООД, като от 1989 до 1996 г.работи като ординатор в АГО към Общинска болница Чирпан (към онзи момент).

Специалност по Акушерство и гинекология придобива през 1995 г.

От месец март1996 заемам длъжността Директор на Общинска болница д-р Христо Златаров,гр.Чирпан, а от 2000 г.- Управител на „МБАЛ-Чирпан“ ЕООД , на който пост съм и до момента, без да преставам да работя активно по специалността си Акушерство и гинекология.

Участвал съм в учредяването на Сдружение на общинските болници в България преди около десет години и от 2012 г. вече втори мандат съм Председател на Ус на СОББ.

 

Други лектори