Д-р Станимир Хасърджиев

Председател, Национална пациентска организация

Д-р Станимир Хасърджиев е един от основателите и председател на Национална пациентска организация (НПО). Завършва медицинското си образование в МУ-София. Още като студент участва в редица проекти и инициативи свързани със здравето. От 2009 г. посвещава усилията си на неправителствения здравен сектор и в защита правата на пациентите.

През годините е представлявал неколкократно българските пациенти в състава на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса, като оттогава до момента участва в множество работни групи, заседания и форуми, посветени на здравеопазването. В периода април 2011 – декември 2013 г. е изпълнителен директор на Европейската асоциация на пациентите с чернодробни заболявания (ELPA), а до март 2015 г. е в Управителния ѝ съвет.

От 2012 г. той се занимава активно с темата за неравенствата в здравеопазването на страните членки на ЕС. Като резултат от това, през декември 2014 г. се сформира партньорството на европейско ниво за достъп до качествено здравеопазване – Patient Access Partnership (РАСТ), основано от НПО и Европейски пациентски форум (EPF), пан-европейска организация, чиято главни цели са овластяване на пациентите и тяхното включване в разработването на иновативни здравни политики. Д-р Хасърджиев заема позицията Генерален секретар на партньорството.

Други лектори