В последните две години Българска болнична асоциация не успя да реализира класацията „Най-добрите болници”, която оценява лечебните заведение по редица критерии като технология, специализация, персонал и качество на услугите. Провеждането на класацията не беше възможно в период, в който болниците не функционират нормално.

През 2022 г. под шапката на проекта „Най-добрите болници” се провежда проучване сред
мениджъри на лечебни заведения с цел да се установят нагласите им за необходимите стъпки за развитие на силна и устойчива болнична помощ в България. Проучването съдържа количествени и качествени въпроси, сред които има отворени и затворени. Резултатите от анкетата ще послужат за излъчване на ясни послания от болниците към управляващите за необходимите бъдещи промени в сектора.

Резултати от проучването

Контакти