МЕТОДОЛОГИЯ

Класацията на болниците в България покрива най-важните критерии за този вид лечебни заведения относно технология, специализация, персонал и качество на услугите и е изготвен с любезното съдействието на IQVIA.

Класацията е изработена на база многокомпонентен индекс (модел) за оценка. Индексът е изграден на базата на международна методология с цел бъдещо проследяване на динамиката на отделните болнични заведения относно предоставяните здравни услуги.

Индексът обхваща 4 основни стълба:

  • Проучване сред пациенти на болничните заведения
  • Проучване сред лекари
  • Проучване сред мениджмънта на болнични заведения
  • Анализа на обективни критерии на болниците ( ниво на акредитация, брой хабилитирани специалисти, брой операции и др.)

Проучването обхваща всички структуроопределящи лечебни заведения в страната.

Индексът разпределя класацията на регионален и национален принцип:

  • Категориите в Националната класация се разделят по национален и регионален принцип, както и по специалности

Регионалната класация се районира на териториален принцип  (6 + 1 района в страната – съответно Северозападен, Северен Централен, Североизточен, Югозападен, Южен централен, Югоизточен и София)

Съгласно методологията на класацията, максимален брой точки могат да се получат при пълноценно включване на лечебните заведения и по четирите стълба, представени от независимата агенция, извършваща проучването (IQVIA). 

Изтеглете Класацията „Най-добрите болници“ 2018 – национално и реагионално класиране.

Контакти