За проекта

Какво представлява проектът?

Класация „Най-добрите болници“, организирана от Българска болнична асоциация и Investor Media Group е независимо проучване, което за втора поредна година ще класира най-добре представящите се болнични заведения в страната.

Класацията представлява ранкинг на болниците в България цели да даде ясна информация на потребителите за качеството на услугите, които могат да получат в различните болнични заведения, в отделните региони и да подпомогне пациентите бързо и лесно да се ориентират и направят информиран избор, когато търсят най-подходящото и добро решение за конкретен здравословен проблем.

През 2019 г. националната класация „Най-добрите болници“ беше отличена на наградите на КРИБ като най-добрият корпоративно-социален проект у нас.

Ще бъдат отличени най-добрите лечебни заведения в специалностите ортопедия, УНГ, онкология, педиатрия, хирургия, кардиология, гинекология, гастроентерология и неврология. Основни показатели, които ще бъдат взети предвид при ранкирането ще са и технология, персонал и качество на услугите.

Цели на проекта:

  • Създаване на обективна методология и унифициране на стандартите, по които се оценява здравния сектор в България;
  • Създаване на аналог на световните класации за България;
  • Публично извеждане на най-важните критерии за развитие на болниците в България, което дългосрочно би довело до развитие на сектора;
  • Определяне на посоки и приоритетни сфери на развитие – специализация, технология и създаването на възможност за подобрение чрез допълнителни инвестиции;
  • Предоставяне на ценна и сигурна информация за състоянието на сектор Здравеопазване към възможно най-широк кръг потребители;

методология

Класацията на болниците в България покрива най-важните критерии за този вид лечебни заведения относно технология, специализация, персонал и качество на услугите и е изготвен с любезното съдействието на IQVIA.

Класацията е изработена на база многокомпонентен индекс (модел) за оценка. Индексът е изграден на базата на международна методология с цел бъдещо проследяване на динамиката на отделните болнични заведения относно предоставяните здравни услуги.

Индексът обхваща 4 основни стълба:

  • Проучване сред пациенти на болничните заведения
  • Проучване сред лекари
  • Проучване сред мениджмънта на болнични заведения
  • Анализа на обективни критерии на болниците ( ниво на акредитация, брой хабилитирани специалисти, брой операции и др.)

Проучването обхваща всички структуроопределящи лечебни заведения в страната.

Индексът разпределя класацията на регионален и национален принцип:

  • Категориите в Националната класация се разделят по национален и регионален принцип, както и по специалности

Регионалната класация се районира на териториален принцип  (6 + 1 района в страната – съответно Северозападен, Северен Централен, Североизточен, Югозападен, Южен централен, Югоизточен и София)

Съгласно методологията на класацията, максимален брой точки могат да се получат при пълноценно включване на лечебните заведения и по четирите стълба, представени от независимата агенция, извършваща проучването (IQVIA). 

Дебат

В рамките на годишния проект „Най-добрите болници 2019“ ще се проведат два здравни дебата, посветени на актуални теми в сферата на здравеопазването.

Пълвият дебат ще бъде на тема: Управление на съвременното здравеопазване – предизвикателства и добри практики

Период на провеждане: 17 февруари 2020 г.

Място: Гранд Хотел София, зала София

За да научите повече за програмата на дебата и участниците в него, моля натиснете оранжевия бутон долу.

регистрация

Събтието е с безплатен достъп за представители на болници, фармацивтични и други компании и организации в сектор здравеопазване. Моля изпратете ни вашите имена и организацията, която представлявате на имейл events@investor.bg, за да получите код за безплатна регистрация.

Компании и организации извън сектор здравееопазване могат да се регистрират тук:

ПАРТНЬОРИ

ОРГАНИЗАТОРИ

ПАРТНЬОРИ

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ПАРТНЬОРИ

Медийни партньори:

КОНТАКТИ

Екип събития:
events@investor.bg
тел.: +359 2 812 98 31

Партньорство и реклама:
reklama@investor.bg
тел.: +359 2 812 98 44