13:00 -

Програма 2022

Най-добрите болници“ – “Болничната помощ след Ковид-19 – шанс за трансформация“

 

13:00

ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ и Представяне на резултатите от проучване сред болничните мениджъри от всички категории болници

13:10 – 13:30 ПЪРВИ ПАНЕЛ

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В БОЛНИЧНАТА ПОМОЩ СЛЕД КОВИД-19

Кои са основните проблеми?

Теми:

  • Развитие на болничната помощ в условията на недостатъчно финансиране
  • Неравномерно разпределение на достъпа до медицинска помощ в страната
  • Проблемът с кадрите в българското здравеопазване

………………………………………………………………………………………………

13:30 – 14:00 ВТОРИ ПАНЕЛ

РАЗВИТИЕ НА БОЛНИЧНАТА ПОМОЩ СЛЕД ПАНДЕМИЯТА

Какви са възможните решения на проблемите?

Теми:

  • Предпоставки и възможности за прилагане на еднодневна хирургия в България
  • Подход при управление на реформите – създаване на Лекарска камара и Федерация на болниците
  • Постигане на устойчиво болнично здравеопазване чрез профилактика и превенция
  • Болничната помощ след Ковид-19 – шанс за трансформация

 

ОБЕДИНЯВАНЕ ОКОЛО КЛЮЧОВИ ПОСЛАНИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В БОЛНИЧНИЯ СЕКТОР ВЪВ ВРЪЗКА С НАЦИОНАЛНИТЕ ПРИОРИТЕТИ.

 

ОФИЦИАЛНО ЗАКРИВАНЕ

 

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ДИСКУСИЯТА ИЗВЪН ОФИЦИАЛНАТА ЧАСТ

 

Участници

Д-р Петър Грибнев – заместник-министър на здравеопазването
Доц. д-р Антон Тонев, председател на Комисията по здравеопазване към Народното събрание
Д-р Иван Маджаров, председател на УС на Български лекарски съюз
Адв. Свилена Димитрова, председател на Българска болнична асоциация
Андрей Марков, заместник-председател на Българска болнична асоциация и управител на Аджибадем Сити Клиник – Сърдечно-съдов Център
Доц. д-р Цветелина Спиридонова, д.м, изпълнителен директор на лечебни заведения “Хигия”
Проф. д-р Красимир Иванов, председател на Асоциацията на университетските болници в Република България и член на Съвета на директорите на УМБАЛ „Света Марина“
Д-р Кети Маналова, член на УС на Сдружението на общинските болници в България и управител на МБАЛ “Д-р Христо Стамболски – Казанлък”
Д-р Васислав Петров, председател на УС на Национално сдружение на областните многопрофилни болници за активно лечение и директор на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” в Сливен
Д-р Венелина Милева, член на УС на Национално сдружение на частните болници и изпълнителен директор на Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда
Д-р Бранимир Радуилов, собственик и административен директор на Поликлиника България
Стоян Панчев, икономист, ЕКИП

 

Модератори

Адв. Свилена Димитрова, председател на Българска болнична асоциация

Аркади Шарков, здравен икономист, ЕКИП

Quick Info

  • 31.05.2022
  • 13:00 -
  • 31 май

Speakers