Д-р Бранимир Радуилов

лекар, предприемач, визионер

Дипломиран лекар, специалност „Обща медицина“, магистратура „Здравен мениджмънт“, клиничен опит „Педиатрия“. Дългогодишен опит в мултинационални компании и собствена структура в областта на клиничните изпитвания. Основател и участник в редица дружества в сферата на здравеопазването. Експерт в организирането и оптимизирането на процеси в доболничната помощ. Консултант по електронно здравеопазване и медицински технологии. Автор и съавтор в публикации, свързани с оптимизация на медицинската услуга с помощта на иновации. През последните 10 години работи по различни проекти, като частен инвеститор, предприемач и консултант. Основни интереси – модернизация, цифровизация и автоматизация на здравеопазването, създаване на нови модели в организацията на здравната помощ, управление на масиви от данни.

Други лектори