Д-р Васислав Петров

председател на УС на Национално сдружение на областните многопрофилни болници за активно лечение и директор на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” в Сливен

Д-р Васислав Петров е завършил медицина в Старозагорския медицински университет през 1989 г. Има придобити специалности вътрешни болести, обща медицина и трудова медицина. От 2010 г. е директор на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” в Сливен.

Други лектори