Д-р Кети Манaлова

член на УС на Сдружението на обшинските болници в България и управител на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски – Казанлък“

Д-р Кети Маналова – Владкова завършва медицина в Тракийски университет – Стара Загора през 1990 г., след което придобива специалност “Вътрешни болести” в Медицински университет – София и завършва магистратура по “Здравен мениджмънт” в Медицински университет – Пловдив.
Притежава Сертификат от Университет в Джоржтаун – управление на “Болнично здравеопазване”, Сертификат за болнично управление по Българо-швейцарски проект и Сертификат “Ехография коремни органи” – ВМИ София . Работи 2 години в кабинет по вътрешни болести в Поликлиника-Казанлък, след това 8 години във Функционално отделение и 3 години като Завеждащ Функционално отделение. От 2003 г. до 2008 г. е зам. управител по Медицинската дейност, а от 2008 г. – управител на МБАЛ Д-р Христо Стамболски ЕООД.

Други лектори