Проф. д-р Красимир Иванов

председател на Асоциацията на университетските болници в Република България и член на Съвета на директорите на УМБАЛ „Света Марина“

Проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н. е от водещите хирурзи в България, Национален консултант по хирургия. Ректор е на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ Варна от 2012 г. Печели втори ректорски мандат през 2016г.
Завършил е Висш Медицински Институт – Варна през 1986 г. Придобива специалност по Обща хирургия (1993 г.), а впоследствие и по Онкология (2005 г). Има магистърска степен по „Стопанско управление” (2005 г.).
Придобива научните степени „Доктор” и „Доктор на медицинските науки”, като последователно защитава дисертационните трудове „Диагностика и хирургично лечение на ректалния карцином” (1998 г.) и „Нови насоки в диагностиката и лечението на колоректалния карцином” (2008 г.).
През 2009 г. е хабилитиран като „Професор”.
От 2001 г. до 2010 г. е Изпълнителен директор на УМБАЛ „Св. Марина” ЕАД Варна, а след това председател на Борда на директорите.

Други лектори