доц. д-р Цветелина Спиридонова, д.м.

Изпълнителен директор на лечебни заведения "Хигия"

Доц. д-р Цветелина Спиридонова, д.м., е заместник-председател на Българска болнична асоциация и изпълнителен директор на лечебни заведения “Хигия”.

Други лектори